HOKE

球阀 | 针阀 | 仪表阀 | 接头 | 阀组

HOKE接头 10TI8316MM

HOKE接头 10TI8316MM 管插入 316 不锈钢 10 mm 8 mm 管接头 

HOKE接头 8TI6316MM

HOKE接头 8TI6316MM 管插入 316 不锈钢 8 mm 6 mm 管接头 

HOKE接头 6TI4316MM

HOKE接头 6TI4316MM 管插入 316 不锈钢 6 mm 4 mm 管接头 

HOKE接头 12TI10BRMM

HOKE接头 12TI10BRMM 管插入 黄铜 12 mm 10 mm 管接头 

HOKE接头 10TI8BRMM

HOKE接头 10TI8BRMM 管插入 黄铜 10 mm 8 mm 管接头 

HOKE接头 8TI6BRMM

HOKE接头 8TI6BRMM 管插入 黄铜 8 mm 6 mm 管接头 

HOKE接头 6TI4BRMM

HOKE接头 6TI4BRMM 管插入 黄铜 6 mm 4 mm 管接头 

HOKE接头 16TI14316

HOKE接头 16TI14316 管插入 316 不锈钢 1 in 7/8 in 管接头 

HOKE接头 16TI12316

HOKE接头 16TI12316 管插入 316 不锈钢 1 in 3/4 in 管接头 

HOKE接头 14TI12316

HOKE接头 14TI12316 管插入 316 不锈钢 7/8 in 3/4 in 管接头